Escola infantil per a nens de 4 mesos a 3 anys a l’Eixample

Escola infantil per a nens de 4 mesos a 3 anys a l’Eixample
Llar d’infants Goi-Goi és un Centre de primer cicle d’Educació Infantil, creat l’any 1980 en el barri de l’Eixample Dreta de Barcelona.Per a nens de 4 mesos a 3 anys.

AUTORITZAT PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

CODI DE CENTRE 0869438 I LLICÈNCIA MEDIAMBIENTAL DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Regulat per les inspeccions periòdiques del “Departament de Sanitat i Ensenyament”

Pertanyem a l’Associació “Llars d’Infants de Catalunya”.