LÍNIA PEDAGÒGICA

Apostem per una educació compromesa i de qualitat, som una escola viva, plural, experimental, vivencial, repleta d’estímuls i en constant renovació pedagògica.

Ens inspirem en l’enfocament pedagògic Reggio Emilia acompanyant als nostres nens/as en el seu procés d’aprenentatge.

“Una escola ha de ser un lloc per a tots els nens, no basat en la idea que tots són iguals, sinó que tots són diferents” LORIS MALAGUZZI

PROJECTE EDUCATIU

El nostre projecte educatiu és una proposta oberta i flexible, on l’objectiu és crear un clima càlid i de confiança perquè els nens gaudeixin i siguin feliços, ajudant al mateix temps a les famílies a conciliar la seva vida laboral i familiar.

EQUIP

L’equip del Centre està format per professionals titulats.

Un equip compromès i en permanent formació.

El projecte pedagògic el construïm tots junts (mestres, educadores, mestres de música, mestra d’anglès i cuinera)
Som un equip educatiu energètic, motivador amb il·lusió i vocació pel nostre treball.

FAMÍLIES

La relació amb les famílies és un aspecte molt important en el nostre centre.

El nostre objectiu és que tant els nens com les famílies concebin el nostre centre com un lloc on se sentin volguts i a més sigui una prolongació de la seva llar.

Contacte directe amb els pares quan entren a les classes al matí.

Comunicació permanent mitjançant WhatsApp privat per a cada família.

Informació personal del nen mitjançant agenda.